و نفهميدم ...

3-01.jpg

3-02.jpg

3-022.jpg

3-03.jpg

/ 3 نظر / 10 بازدید
hakman

همه چيز را نميشه فهميد و يادت باشه برای هر کس و هر چيزی ارزشی را که بايد، قائل بشی و هيچ کس و هيچ چيز رو نادیده نگيری

***

سلام.من نهايت کاری که بتونم بکنم ميلهام رو چک کنم و بيام اينجا يه پيام کوچولو بزارم .همونطور که تو گفتی با اينترنت مشکل داره.

***

سلام. کدوم سوالو ميگی؟ در ضمن در مورداون جمله آخرت خداوکيلی در مورد من بيشتر صدق ميکنه يا تو؟!!