خوشحال

c199901.jpg
نام عکس: خوشحال/عکاس:خودم/دوربين: مرحوم مغفور Yashica FX 2000/لنز:۳۵-۷۰/دياف:4/ فيلم: Konika 100
البته يه مقدار چاپش تنوری شد. كادرش هم خوب انتخاب كردم. البته اين هم به دوران اوليه برمي گرده يعني ۳-۴ سال اولي كه تازه شروع به عكاسي كرده بودم.

حال آقا مصطفي هم بهتره. پريروز عمل كردنشون و او دو لخته خون كوچك رو درآوردند.
اينقدر كار ريخته رو سرم كه نگووووو. ديروز رفتم ELECOMP 2002 تهران البته فقط براي سينمار هاي گروه شركت هاي Four Star .net كه درباره موضوعات بسيار خوبي كلاس هاي ۴۵ دقيقه اي برگزار مي كنه. دست امير درد نكنه خيلي ممنون. ديروز مجيد تهرانی ـ (معمار ارشد نرم افزار) يه کلاس داشت راجع به اديسه دولت الکترونيکی که بسيار عالی بود. قرار شد بعدا برام ميل کنه مطالبشو. خود نمايشگاه هم خيلي شلوغ پلوغه الكي. چيز خاصي توش گير نمياد كه به علم آدم اضافه كنه اما براي بقيه چيز غيرخاص زياد داره!!

/ 0 نظر / 7 بازدید