بقريب؟

732.jpg
نام عکس: آنچه بينی. دوربين: نيکون کولپيکس ۵۷۰۰ نور محيط. حس و حال: بی حس و حال.

:: يک روز بی وقفهء ديگه ادامه پيدا کرد و تا کنون نيز ادامه دارد. امروز هوس کردم برم بقل ام. اما پا پيدا نشد. نتونستم برم.

:: هرچی منتظر شدم، جواب نيامد. من که معنی انتظار را خوب می دانم. من که می فهمم انتظار چيست. هرکس نداند تو ميدانی و او.

:: ابابلاگ نوشت، در فرودگاه‌های خارجی، تازگی اگر ببينند دوربينی همراه داريد، می‌گويند يک عکس با آن بگيرید تا مطمٍن شوند که در دوربين بمب نيست. حالا يک زن هنرمند کانادايی دارد اين عکس‌ها را از مردم جمع می‌کند برای يک پروژه‌ی هنری با نام "The Insecurities Project".

/ 0 نظر / 6 بازدید