من خوب يادمه

آيات قرآن چيزهاي خوبي به ما مي آموزند. آياتي كه زندگي ما رو متحول مي كنه. يك دنيا حرف، يك دنيا معني.
" و اذكر في الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيا"
آيه اي كه تو زندگي من آغاز كننده حركتي زيبا بود.

:: صبح رفتم كوه. 10 درجه زير صفر. شلوغ بود. اكثرا براي اسكي اومده بودن. ما براي گزارش و ورزش. الان رسيدم.يخ زده.
::منتظرتم الان

/ 0 نظر / 8 بازدید