فتوژورناليسم در هلند

اين سايت به مربوط به يك عکاس آزاد (Freelance photographer)هلندی به نام Rob Huibers است.
راب گزيده هايي از 20 سال عكاسي اش را بر روي سايت خودش قرار داده است. نميشه گفت عكاس خيلي خلاقيه، چون من كه هرچي عكسهاشو ديدم عكش ويژه اي اون طوري كه ما از يك عكاس اروپايي انتظار داريم تو عكاسش نديدم. مي شه به جرات گفت كه عكاس هاي فتوژورناليستي خودمون به مراتب بهتر از اين ،كاس هلندي كار مي كنند. كارهاي حسين سربخشيان، عباس كوثري، رضا معطريان و نيوشا توكليان تو جوونا خيلي عالي تر و خلاقانه تر از اين عكاس هلندي است.
چند نمونه از عكاسشو ببينيد.

در افغانستان
Afghanistan05.jpg
در ويتنام
Vietnam07.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید