سه شنبگی

aca01.jpg
دوربین:فوجی /نور: محیط آفتاب / ساعت عکاسی: ۸ صبح
از این کادرهای پر خیلی خوشم میاد. آدم رو به فکر فرو می بره.

:: چندروزی غيب بودم. درگير کارهای افتتاح خبرگزاری کار ايران ايلنا. ظرف ۴ ساعت يه تيزر ۳ دقيقه اي ساختم. ديگه خودتون فکرشو بکنيد چی از آب درمياد. به دل خودم نشست. فقط ۲-۳ تا کادر خوب گرفتم. ولی خوب ديروز تو مراسم چندتايی کاد خوب گرفتم که خوشمان آمد. به زودی هواشون می کنم که ببينيد.
p3_f_53.jpg
:: مدت ها بود که می خواستم کارهای یه عکاس دختر رو ببینم. تا اینکه فهمیدم دبیرعکس خبرگزاری نفیسه مطلق. که عکاس هاش رو تو مجموعه روزنامه های بعد از دوم خرداد می دیدم. تو این ۳ روز خیلی منتظر بودم که از نزدیک ببینمش اما نبود. خلاصه روز مراسم افتتاح دیدمش. یه دوربین فوجی داشت مثل دوربین خودم. بعد از مراسم رفتم عکاسشو دیدم. چندتایی عکس خوب توش بود. بقیه اش هم که عکس عمومی بود. نظرشو راجع به دوربین پرسیدم گفت که دوربین خودش نیست مال خودش نگاتیو. از خدا براش طلب صبر کردم. آدرس سایتشو داد که شب یه سری بهش زدم. به عنوان یه بیننده عکس هاش تلخ بودن. همشون تلخ بودن. برای من که تداعی کنندهء غم و اندوه و بدبختی بود. مثل اکثر فيلم سازای ما که فقط بدبختی و بيچارگی رو می بينند. نفسه مطلق هم هم. فکر می کنم. اين ديد به نوع عکاسيش بر می گرده، عکاسی سياسی. اما مجموعه نسبتا کاملی داره. راستی وب‌لاگم هم داره.
:: دارم مجموعه هام کم کم هوا می کنم اينجا.

/ 1 نظر / 7 بازدید
nafise

از اظهار لطف شما ممنون