قاب

نمي دونم چي شده كه همه دوست دارند همه چيز رو تو يه قاب بگنجونند. دور هر چيزي و مطلبي و عقيده اي يه كادر بكشند. بابا مگه مرض داريم آخه يه چيزيايي به خودي خود زيبا هستند.

/ 0 نظر / 9 بازدید