روح الله الموسوی الخمينی

imam-208.jpg
imam-217.jpg
imam-152.jpg
imam-241.jpg

:: ایران و انقلابش (مجلهء تاميز)

:: رسيدم به خير. خوش گذشت ديگه. يادي از من كردي؟ حكمان، نه. سوغاتي هم كه مي دونم آوردي. ميل ها رو هم كه هوتوتو.

با يك دوست مراد از دست داده، بودم. ساعتي از حاج اسماعيل برايم گفت. بغضي كردم و در خود كشيدم. هرچه گفت حقيرتر شدم. و او برايم نوشت:
سلطان تمام عيار محبت به آسمان بازگشت. سلطان تمام عيار عشقَ پدر بی نظير خرد رباني با لبخند ربانی از زمين پر کشيد و رفت. يادم نمی رود روزی که با ايشان برای پيوند زندگی ام به کرج رفته بودم. يک اقيانوس شراب الهی، يک اقيانوس مهر حسينَ يک اقيانوس حيرت. باور کنيد نه می توان وصف کرد و نه می توان درک شده ها را به تفسير نشست. تنها زبان حاج اسماعيل خودش بيانگر خودش می باشد. و هيچ زبانی و هيچ عقلی نه شايسته و نه بايسته است که بتواند درباره گستره نورافشانی الهی او چيزی بگويد. پس بايد سکوت کرد. حاجی يعنی سکوت، حاجی يعنی غم تمام عيار کربلا، جان مولا هر موقع دلت غمزده شد با تداعی نام حاج اسماعيل مسافر کربلا شو. چند روز است ديگر از چشمانم اشکی نمی آيد. همين ديشب با او در شفق صحبت کردم روح بلند و ربانی او همواره در ميان ما خواهد زيست. حکيمی که واژگان ساده اش انسان را به عصر پيامبران می برد. در يک کلام مکتب او حاوی سه پيام بنيادين بود. محبت و اميد و شادی. اميدوارم هميشه شاد باشيد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
hakman

سلام ، چقدر زيبا توصيف شده اين پير مراد ، اصلا می شد از چهره اش پی به آرامش درونش برد . و منهم سخت شيفته ی مکتب اويم چون تشنه هر سه پيام پر محتوی اويم و در جستجوی محبت و اميد و شادی . حيف که ديگر نيست تا از محضرش جست آنچه را که بايد . در پناه حق باشی .