چرا اينجوری

0022.jpg
......2020@yahoo.com
چرا اينجوري؟ چرا اين كارو با هام می کنی. مگر من به عهدم وفا نكردم؟ مگه من به تعهدم عمل نكردم. مي دوني كه هنوز. هيچي. فراموشش كن. خوبه يادت نرفته كه با "q" بنويسي يا با "g".
به من جواب بده.
مدتهاست كه مي دونم تويي. مدتهاست كه حس مي كنم داري نگاهم مي كني و دنبالم مياي.
هنوز هم هم. اي خدا. اااا باز هم كه پشت اين شيشه ... . ديدي هنوز مي فهم كه كي.
خدا خيلي مهربونه. هنوزم دعات می کنم.
خودت بگو.

/ 1 نظر / 9 بازدید
hoda

سلام، ما بايد هميشه به عهدمون وفا کنيم ،حالا اون هر چه می خواد تقدير کنه . ولی تو که دعا می کنی ، برای همه دعا کن، ما به دعای همديکه نياز داريم و به دعای خودمون درحق خودمون . در پناه حق باشی، عمرت با عزت