چلچراغ

داشتم ويزيوترهای سايتمون رو نگاه می کردم. به چلچراغ رسيدم. يک کاريکاتور بامزه ای گذاشته بود. گفتم حيف شما نبينيدش.
/ 1 نظر / 11 بازدید
يك حاليم. يه جوري شدم. هركار مي كنم. گيج مي زنم باز. رفتم سراغ عكاسم نگاهشون كردم. چندتاشم انتخاب كردم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید
۱-بعد از مدتها، خنديديم. اين همه پافشاري براي تماس ولي نتونستم اون چيزي كه مورد نظرم بود بگم. شوكه شده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
اسفند 88
1 پست
آبان 84
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
4 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
15 پست
بهمن 81
23 پست
دی 81
14 پست
آذر 81
16 پست
آبان 81
8 پست
مهر 81
9 پست
شهریور 81
24 پست
مرداد 81
28 پست
خرداد 81
3 پست