خوشحال

نام عکس: خوشحال/عکاس:خودم/دوربين: مرحوم مغفور Yashica FX 2000/لنز:۳۵-۷۰/دياف:4/ فيلم: Konika 100البته يه مقدار چاپش تنوری شد. كادرش هم خوب انتخاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
اسفند 88
1 پست
آبان 84
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
4 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
15 پست
بهمن 81
23 پست
دی 81
14 پست
آذر 81
16 پست
آبان 81
8 پست
مهر 81
9 پست
شهریور 81
24 پست
مرداد 81
28 پست
خرداد 81
3 پست