يک عکاس از مي سي سي پي

Kenneth Christian يک عکاس آمريکايی است که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ عکاس، نويسنده و ناشر يک هفته نامه کوچک محلی به نام The Banner-Independent در يكي از شهر هاي
مي سي سي پي بوده است. اسم سايت اش هم گذاشته 20 سال با فتوژورناليسم.
از نوع عكاسي سياه و سفيد براي بيان ديدگاهها و حرفهاش استفاده مي كنه.
با من بيا!
lockhart.jpg
يك آمريكايي بزرگ!
msmith.jpg

/ 1 نظر / 9 بازدید
(soshi)

salam khaili khob bod