بدليل بی حرمتی ها

بدليل بی حرمتی ها، خارج شدن پیامها از چارچوب اخلاقی و مسایل بعدی، ديگر پاسخی نخواهم نوشت. و کلیه پیام های مربوطه را پاک خواهم کرد.
از اينکه چيزهای نامربوطی تو پيامها خونديد متاسفم. گرچه من مسئول پيامهای که برای من می نويسند نيستم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
اسرافيل

آقا صادق، پيامي رو كه در زير به نام من نوشته اند جعلي هست. من اهل فحش و ناسزا نيستم. فقط خواستم وجدان تو رو بيدار كرده باشم تا كمتربدنبال گناه بريم. به همين دليل هم اسرافيل رو انتخاب كردم براي استعاره. خواهر زاده اي داشتم بنام علي خيلي نيك صورت و متقي. اين ساعتهاي نيمه شب بيادش افتادم و حالي به من دست داد. سال ۶۵ در اوج جواني ! ۱۸ سال داشت كه در عمليات شلمچه رفت در شمال خرمشهر جايي كه همكارامون ديروز اونجا معجزه كردن در جهت توسعه صنعتي كشور ، ما كه سعادت همراهي اونو نداشتيم ايكاش ميداشتم. دادشش محسن هم سال بعد در حلبچه رفت ولي در ۱۷ سالگي. نميدونم جواب خون اونها رو جوانان ۲۲ ساله ما با اين نحوه كردار چه جوري خواهند داد. به اميد اصلاح امورمون و بيداري وجدان مون.