قتل علی المرتضی

قتل علی المرتضی فی محراب العبادة لشدة عدله

چه صفايی بود. خدا عمرش بده. چه مناجاتی بالاتر از مناجات شب اول قبر. اونجايي كه تو قبر قرارمون مي دهند و طرف راست صورت رو رو خاك مي نهند و بعد هم طرف چپ و ...
اسمع افهم، اسمع افهم، اسمع افهم يا صادق بن امير، اشهد انك ....

تو خونه خدا بعد از سعي صفا و مروه با لباس احرام نشسته بوديم. لباس احرام هم كفنه ديگه. دراز كشيدم رو به خانه خدا. گفتم يكي بياد برام تلقين بخونه. هيچي كي نيومد. هرچي جلز و ولز كردم كه بابا يكي بياد براي اين مرده تلقين بخونه نيومد كه نيومد. ولي ديشب....

/ 2 نظر / 10 بازدید
پروا

khoodaya choonan koon saranjame kar....!hamin

hoda

agah sadeq khosha be to ba safa va paki ke dari khily ba kholos hasti , hamnet khily khobe midoni ke hamishe .moltamese doa bodam ,baz ham hastam hagh yaret