مجسمه مادر

1214.jpg
این دو عکس یادآور خاطرات متعددی می تونه باشه. یادآور خاطرات قرارهای جمعه صبح های BBS ها. پيام. اطلس. ايران ما و ... . شايد براي بعضي خوشايند باشه و براي بعضي ناخوشايند. بهر حال لطف خودشو داره.
وقتي داشتم عكاسي مي كردم از اين مجسمه ها بعد از سالها دقيق شدم به اين مجسمه ديدم خيلي فرمش بامزه است. حالت ايستادن مادر و بغل كردن اون فرزند تركيب جالبي داره. دفعهأ بعد يه نگاهي بهش بندازيد.
1215.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید