انا لله و انا عليه راجعون
روح بلند پيشواي مسلمين جهان به ملكوت اعلا پيوست
 imam-208.jpg
ساعت 7 صبح بود كه براي مدرسه و امتحان آماده مي شدم. از روزهاي قبل در تب و تاب بيماري امام بودم. با سن كمم همه اخبار مربوط به ايشان رو دنبال مي كردم.
اما اون روز صبح يه جور ديگه بودم. يه حال ديگه اي داشتم.
اخبار ساعت 7 شروع شد. گوينده اخبار حياتي بود و شروع كرد و با چه بغضي خبر را مي خواند: "انا لله و انا عليه راجعون روح بلند پيشواي مسلمين جهان به ملكوت اعلا پيوست."
خشك شدم. يعني امام، امام فوت كرده بود. گريه ام گرفت. من خودم پيش امام رفته بودم ايشون رو از نزديك ديده بودم اصلا نمي تونستم درك كنم رفتن امام را.

آن روز و آن روزگار گذشت و ما اكنون اينجاييم؛ 14 سال بعد از رفتن امام. با كوله باري از جدايي و درگيري سياسي. با دنيايي از تناقض با ايراني  پر از ريا و درويي و امام چه خوب آن را مي ديد و مي شناخت:
اين جاهلان که دعوی ارشاد می کنند       در خرقه شان بغير منم تحفه ای مياب
 امام علاوه بر آنكه در زندگي اجتماعي – ديني من مهمترين نقش را دارد در زندگي خصوصي من نيز مهمترين و پرارزش ترين تاثير خود را گذاشت.
ما را رها کنيد در اين رنج بی حساب    با قلب پاره پاره و با سينه ای کباب
هرگز از خاطرم نمي رود نيمروز 15 شهريور 1379 كه سر منشاء فصل نوين زندگي ام بود. فصلي كه با ياد امام شروع شد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
حسن

جاکرتيم