عيدتون مبارك باشه

محبت در رگ و پوست داريم
اميرالمومنين را دوست داريم

ميلاد اميرالمومنين يار مظلومين و ضعفا و دشمن ستمگران و زورگويان پدر مهربان يتيمان برهمه ما مبارك باشه.
الان دارم ميرم دوباره بيمارستان وقتي برگشتم يه مطلب اساسي مي نويسم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
سلام

عيدت مبارك.