پست های ارسال شده در آبان سال 1382

سلام. اينجا سرزمين مهر، عشق و حزن است. سرزمين سرهای بر نيزهسرزمين دستان برده سرزمين مشک های پارهسرزمين خورشيد بر نيزهسرزمين مظلوميتو خون و خون حسين ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید