پست های ارسال شده در بهمن سال 1381

چلچراغ

داشتم ويزيوترهای سايتمون رو نگاه می کردم. به چلچراغ رسيدم. يک کاريکاتور بامزه ای گذاشته بود. گفتم حيف شما نبينيدش.
/ 1 نظر / 11 بازدید
يك حاليم. يه جوري شدم. هركار مي كنم. گيج مي زنم باز. رفتم سراغ عكاسم نگاهشون كردم. چندتاشم انتخاب كردم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید
۱-بعد از مدتها، خنديديم. اين همه پافشاري براي تماس ولي نتونستم اون چيزي كه مورد نظرم بود بگم. شوكه شده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید