الا آنکه بهاری خدا کند که بيايی

انسان، کشتی شکستهء طوفان صدفه نيست، رها شده بر پهنهء اقيانوس آسمان; انسان قلب عالم هستي است و حامل عرش الرحمن است، و اين سياره، عرصهء تكوين است. اينجا پهنهء اختيار انسان است و آسمان عرصهء جبروت و امر تكوين در اين ميانه تقدير مي شود... آه از بار امانت كه چه سنگين است ! عالم همه در طواف عشق است و دايره دار اين طواف، حسين است. اينجا در كربلا، در سرچشمهء جاذبه اي كه عالم را بر محور عشق نظام داده است، شيطان اكنون درگير و دار آخرين نبرد خويش با سپاه عشق است و امروز در كربلاست كه شمشير شيطان از خون شكست مي خورد; از خون عاشق، خون شهيد. نوا audio_icon.gifجمعه است. بعد از ظهر جمعه. بچه شيعه ها تو اين بعد از ظهر يه جورين. دلتنگ هستند. دلتنگ. دلتنگ. يه صفايي داره. دلتنگيم آقا. چه قدر دووم مياريم؟ يادش بخير يكي از دوستان .... مولاي يا مولاي. انت المولا و اناالمملوك و هل يرحم المملوك الا المولا!
الهم عجل لوليك الفرج.


/ 1 نظر / 10 بازدید