شهر رسانه ای دبی

دبی مدينته الاعلام Dubai Media City
شهر يكي از مناطق آزاد دبي است كه در زمينه زيرساخت هاي عظيمي رو براي سرمايه گذاري در زمينه رسانه ها و Entertainment Biz آماده كرده اند كه مي تونم از ميون اونها به حق مالكيت، معافيت ۵۰ ساله مالياتي، مقررات ويژه گمركي و ... را ذكر كنم. هر شركتي كه بخواد اونجا دفتر داشته باشه و شركت ثبت كنه، قبلش بايد Biz Plan اش رو بده كه تشخيص بدهند در سطح اونجا هست يا نه. خلاصه از اون كارهاي مشدي و درست حسابيه تو اين زمينه. فكرش رو بكنيد اونجا آدم يه دفتر داشته باشه. در كنار CNN و رويتر و بقيه.

/ 0 نظر / 59 بازدید