رابرت دنيرو

deniro.jpg تعجب نكنيد خود رابرات دنيرو كه اين بار در پوشش يك شهروند عرب كويتي ظاهر شده. دنيرو كه براي مدت كوتاهي در كويت به سر مي بره با پوشيدن اين لباس اجازه داد عكاسان اين لحظه رو ثبت كنند.


monafeghin.jpg :: داشتم اين مطالب مربوط به خودسوزي منافقين تو پاريس رو مي خوندم و مي ديدم. با خودم گفتم آخه مسعود رجوي و سازمان منافقين(مجاهدين خلق) ديگه چيه كه آدم بخواد براشون فكر كنه، تامل كنهو يا اينكه خودسوزي هم بكنه. بعدش هم عكس هاشون رو كه تو ياهو فوتو مي ديدم همشون تعطيل بودن. يه مشت پيرپاتال چه ادعاهايي كه ندارند. عشقش رو يكي ديگه (مسعود رجوي) مي كنه، خودسوزي و كتكش رو يكي ديگه.

/ 2 نظر / 10 بازدید
Alireza

اصلا از اين سازمان و افرادش کثيف تر فکر نکنم تو دنيا باشه . کسانی که مردم مملکت خودشون رو با بمب گذاشتن و غيره ميکشند پس ديگه خودتون می بينيد چی آدمهايی هستن. هنوز کسي يادش نرفته امسال اين مرديکه مسعود رجبی با اون سخنرانيهاش تو دانشگاها ۲۵ سال پيش چی بلايی سر اين مملکت آوردن... يا حق.