يک نگاه

افتتاح کردم.
038.jpg
نام عکس: يک نگاه/ عکاس: خودم/ دوربين: Fuji S602/ نور: محيط

هنوز دارم دفترچه هاي دوربين رو مطالعه مي كنم. خيلي كار كردن با هاش سخته. تا راه بيفتم طول مي كشه.

/ 0 نظر / 8 بازدید