من رفتم.

/ 4 نظر / 10 بازدید
***

سلام . تبريکات صميمانه من رو به خاطر دو مناسبتی که در پيش رو داريم بپذير. ميلاد مبارک رحمة للعالمين .که ان شاء الله برای شما پر از برکت و خير باشه .

***

وديگر به خاطر روز تولدت که عقينا به خود خواهی باليد که در اين روز عزيز به دنيا آمده ای . برای ماکه مدام به دنبال تلنگريم تا راههای نرفته را طی کنيم و خطاهای گذشته را جبران روز ميلادت بزرگترين تلنگر است برای حرکت به سوی همه خوبيها. آرزو می کنم که خداوند در اين روز عزيز بهترينها را برايت بخواهد که شايسته آنی که بهترين باشی که يقين دارم می توانی چون به مبدايی متصلی که سرچشمه همه خوبيها و پاکيها و عزت هاست.***‌ تولدت مبارک‌ ***

***

سلام . حالت خوبه؟ بازهم عيدت مبارک . امروز هيچ خبری ازت نداشتم هم نگران شدم هم ناراحت. آخه امروز زوز عيد بود. اميدوارم هرجا هستی خوش باشی.

مبينا

سلام عيد هر دو تا تون مبارك باشه/ ۲۸ ارديبهشت سه مناسبت مي شه براي شما دو نفر / ۲۸ ارديبهشت سال گذشته كه مراسم خواستگاري شما بود/ به پاي هم پير بشيد