من برگشتم

در حدود ۱:۱۵ است که برگشتم.
تابعد
011.jpg

/ 5 نظر / 8 بازدید

زيارتتون قبول باشه.

asdasd

just a little silly boy. queer , crazy and sun of the bitch.

--

و اين نه مهر بر بعضي ملك است كه بر همه تن است ،بردست و پاي و چشم و زبان وگوش وشكم . اين همه به مهر كرد تا چنانچه درشرط است منزه داري اين اندامها را ازفجوروناشايست ونابايست تاداد مهر بداده باشي.

--

آگاه باش كه حق تعالي از سيري و گرسنگي تو بي نياز است ،ليكن غرض در روزه مهري است از خداوند ملك بر ملك خويش

--

فرا رسيدن ماه مبارك رمضان مبارك.