سلام.

اينجا سرزمين مهر، عشق و حزن است.
سرزمين سرهای بر نيزه
سرزمين دستان برده 
سرزمين مشک های پاره

سرزمين خورشيد بر نيزه
سرزمين مظلوميت
و 
خون

و خون حسين و اصحابش بود که زمين را گرم نگه داشت، چه حاصل که من همچنان خودخواه و ظالم هستم.

کاش می بودی .......

 

صادق-کربلا

/ 1 نظر / 16 بازدید
hakman

خوشا به سعادتت . داداش اين فونتت خيلی ريزه فکری به حال ما پير پاتال ها بکن . حق يارت