امروزگي

۱- بچه های ايسنا دارند يه سلسله تحقيقات راجع به نقش آي تی در ورزش انجام می دهند که از اين تريبون از همه اون ها مخصوصا حاج ميثم و آقا مصطفی تشکر می کنم.
۲- امروز يك سوژه ديدم كه تا شب برام بست بود. مي گفت يه روز رفتم فرودگاه گفتم فلاني معاون سازمان گفتند باشه اشكال نداره بياد سوار هواپيما بشه!!!
3- دنيا خيلي رله است به شرط اينكه خود آدم هم رله باشه.
۴- يه چيزي كه محمد مي دونه، چي؟ بوچون مي دونيد بوچوني چيه و كجاست ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید