برف برف

677.jpg
چه برف مشدی اومد. صبح. ۶ کيلومتر پياده روی کردم. خيلی باحال بود. وقتی رسيدم دفتر، برف‌آلود.

/ 1 نظر / 9 بازدید
alireza

داش صادق بابا اون دوربين رو ور دار چندتا عکس از برف برای ما بگير