با عرض سلام مجدد به آن لاين های عزيز
اين ها برای وب لاگ قبليه برای همين تاريخش قديميه.

آن لاين باشيد

Thursday, June 06, 2002


● بازار تهران
سلام
ديروز رفتم بازار و کوچه مروی که يه سندل بخرم. هرچی ديدم ماتيک تر از ماتيک. دست از سندل شستم گفتم برم يه فلافل بيروتی بزنم .جای شما خالی . کلی چسبيد. برگشتن موتور گرفتم تا ميدان فلسطين که به کارم برسم. پسره فوق ديپلم راديولوژی بود. گفت می دونی چی؟ گفتم نه. جواب داد هرکی فکرش سالم اينجا کلاش پس معرکه است برعکس اگه فکرت مرِيض باشه مثل يه چشم بهم زدن وضعت خوب می شه.
اين هم از خواص موترسواری در وسط شهر است که کلی نکته کنکوری به آدم ياد می دهند. تازه موتور نه ترافِک داره نه چراغ نه خط ويژه تازه کولر هم داره موسيقی و آواز پاپ زنده و مجانی هم پخش می کنند. چيز ديگری هم می خواهيد؟!
متروسواری هم خوبه .خدا پدر سردار مربوطه سازندگی را بيامرزد!!
□ نوشته شده در ساعت 11:48 PM توسط s a d e q


........................................................................................

Wednesday, June 05, 2002


● ماده واحده:
هر ريشداری با دين است و هر بی ريشی بي دين؟
□ نوشته شده در ساعت 4:06 AM توسط s a d e q


........................................................................................

Tuesday, June 04, 2002


● دريا و سراب
ما را رها کنيد در اين رنج بی حساب --- با قلب پاره پاره و با سينه ای کباب
عمری گذشت در غم هجران روی دوست --- مرغم درون آتش و ماهی برون آب
حالی نشد نصيبم از اين رنج و زندگی --- پيری رسيد غرق بطالت پس از شباب
از درس و بحث مدرسه ام حاصلی نشد --- کی می توان رسيد به دريا از اين سراب
هرچه فراگرفتم و هرچه ورق زدم --- چيزی نبود غير حجابی پس از حجاب
هان ای عزيز فصل جوانی بهوش باش --- در پِيری از تو هيچ نيايد بغير خواب
اين جاهلان که دعوی ارشاد می کنند --- در خرقه شان بغير منم تحفه ای مياب
ما عيب و نقص خويش و کمال و جمال غير --- پنهان نموده ايم چو پيری پس خضاب
دم درنيار و دفتر بيهوده پاره کن --- تا کی کلام بيهده و گفتار ناصواب
امام□ نوشته شده در ساعت 8:55 AM توسط s a d e q● شبيه اين بچه ها که تازه راه رفتن ياد گرفتن و می خوان هی راه برن هی راه برن من هم می خوام هی بنويسم هی بنويسم. چه شود.

آن لاين باشی
□ نوشته شده در ساعت 3:47 AM توسط s a d e q


/ 1 نظر / 5 بازدید
AmirHossein

Baraye Bardashtaneh Tablighat PersianBlog Be Man Ye Sar Bezaneed!