اصفهان

::چند عكس از مجموعه مسجد امام اصفهان كه تو تابستون گرفتم رو داريد مي بينيد. اين عكس ها رو با Nikon Coolpix 950 برداشتن كرده بيدم. يكي از قابليت هاي خيلي عالي و با حال اين دوربين اينه كه لنز بطور مجزا از بدنه مي چرخد و اين قابليت بسيار زيادي به من دادن مي كرد براي فتوگراف گرفتن.
isfahan001.jpg

isfahan002.jpg

isfahan003.jpg

isfahan004.jpg

::اين تراژدي هواپيماهاي روسي معلوم نيست كي مي خواد تموم بشه. به طور متوسط سالي 2تا حادثه خفن داريم. آمار تلفات اين حوادث داره به آمار حوادث جاده اي ايران نزديك مي شه.
::يه سايت ديدم كه از خنده داشتم مي مردم. سايت گوياا. نسخه داخلي با رويكرد راست از گويا. البته آدرس هاي خوبي داره. ولي خود فكرش خيلي با مزه است. لجبازي هم عالمي داره ها.

/ 2 نظر / 4 بازدید
***

حقيقت هميشه واقع نمی شه و آنچه به واقعيت ميرسه هميشه حقيقت نيست ، پس برای به واقعيت رساندن حقيقت ،به حقايق فکر کن و بدان خيلی از چيزهايی که می شنويم ، می خوانيم، می بينيم ويا حتی باور داريم،بی دليل خودشان را به رخ ما می کشند و حقيقت ندارند ..... صادق ببخشيد ولی اين جمله های دوستت يه عالمه حرف داره انگار درعين نگفتن می خواد يه چيزی بگه می خواد نه واضح که در پرده يه حرفی بزنه يه چيزی رو بفهمونه توی اون حرفاييش که برای من می نويسه خوب می فهمم که می خواد يه چيزی بگه ولی نمی دونم چرا واضح نمی گه .یا اين حرف چند وقت پيشش : گاه آنچيزی که مارا به حقيقت ميرساند خود از آن عاری ست. با اجازه تو ازش می خوام برای من که به قول خودش کمتر سردی و گرمی دنيارو کشيدم عينی تر بگه از اين واقعيت و حقيقت منظورش چيزه ؟

hakman

سلام/جسارت منو بخاطر حرفهام ببخشيد/بين واقعيت و حقيقت فرسنگها فاصله است و ما اکثرا شاهد آنچه هستيم که واقع می شود نه آنچه که حقيقت دارد .چقدر بايدهای زندگی زياد است . راحت باش و بدان که تنها حقيقت است که رهايی می بخشد. استواری زمين را زير پای خويش حس کن که اين امنيت را او تقدير کرده و با اتکا به همو پيش برو .زيرا حقيقت را ، خود را و آنچه را که بايد ، در راه ديدار خواهی کرد .که می بالد و به بار می نشيند ، دوستی، دوستی است که به بار می نشيند و توان ات می دهد . تا برايش مامنی باشی و ياوری . راز زندگی پاداش بزرگ تلاشی است پر حاصل .و حقيقت بهار حضور تو ست ، بودن تو .حقيقت تو هستی و آنچه در وجودت احساس می کنی . حقيقت اوست، که منتظر است تا حقيقت وجود و حيش را بپذيری.هميشه آن لاين باشی و در پناه حق