کيهان و نسل سوم!!!

يکی از دوستان از صفحه نسل سوم کيهان خيلی تعريف می کرد و می گفت بچه هاش خيلی خوبند.
من هم که عمرا کيهان نگيرم، يه خبر داشتم ديروز از بين روزنامه هايی که داشتم می ديدم که خبرمون رو کار کردند يا ه به کيهان رسيدم. مثل باد داشتم ورق می زدم که تيترهاشو نخونم يهو .... آزادی اينترنت .. توجهم رو جلب كرد. تيتر رو دوباره خوندم: آزادي اينترنت، فرهنگ مي خواهد. با يك فونت بي مزهء سينا و اون هم مشكي تو يه صفحه رنگي. بالاي صفحه رو ديدم. نسل(سياه)سوم(قرمز) گفتم ببنيم چي نوشته .
بعد داستان گپ دوساعته حضرت گزارشگر با دو وبلاگنويس دانشجو! دو تا عكس تكي بسيار ضعيف فلو هم چسبونده بود تو متن. عنوان بخش هم وبلاگ سيتي است.

كاري به گزارش ندارم اما توجه شما رو به تيترهاي صفحه نسل سوم كيهان جلب مي كنم:
۱. دويديم و دويديم، يك عمر دير رسيديم! ۲. قبل از هر چيز (عكس يك نوزاد) ۳. چگونه مي توان روشنفكر بود. اين قسمت : روشنفكري عرفاني ۳. كانال سفر. كج كج ماند. ۴. وبلاگ سيتي. آزادي اينترنت، فرهنگ مي خواهد. ۵. من را با چفيهء تو چه كار؟! ۶. فريب. ۷. يك دقيقه با وحي. نوشيدن گوساله. پيام بازرگاني هم داره.
حداقل ۴ تيتر بزرگ صفحه منفي است و القاي منفي، نفرت، دوري از جامعه و ... مي كند. جالب حتما كيهانيها مي خواهند به اين وسيله جوانان نسل سوم! را هدايت، جمع آوري و اصلاح كنند كه به راه راست (سنتي) بروند. هرچند وقت يه دفعه يه چيز مد ميشه ديگه. امروز هم مد، مد نسل سومي است. كجاست اون نسل سوم گمراهي كه به دست با كفايت صفحه ۱۰ كيهان در روز هاي سه شنبه هدايت شود. من گمراهممممممم دبير صفحه بيا نجاتم بده.
بهرحال تا كيهان رو داريم احتياج نداريم دشمن خارجي به فرهنگمون شبيخون! بزنه. ماشالله خوب اينكارو بلدند كه ريشه فرهنگ رو بزنند رفقاي كيهاني. قشنگ جونان و نوجوانان رو از اين ممكلكت خسته، دلزده و نااميد مي كنند.
من كشته اين تبليغات بازرگاني و عضويت در اين صفحه ام. بد نيست حالا كه گل آقا تعطيل شده اين صفحه رو به عنوان طنز بخونيد./ 1 نظر / 11 بازدید