چلچراغ

داشتم ويزيوترهای سايتمون رو نگاه می کردم. به چلچراغ رسيدم. يک کاريکاتور بامزه ای گذاشته بود. گفتم حيف شما نبينيدش.
swlarge.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
amer

سلام / مبارک باشد . خدا قبول کند . اما............ يک بار برای بچه های نشريه چلچراغ نامه نوشتم و گفتم شماها اعضای شاخه جوانان جبه مشارکت هستيد !!. راستی صادق خان نظر شما چی؟!.