دونده

Dscn4773.jpg
نام عكس: بدو / عكاس:خودم / دوربين: Nicon Copix 950 / نور: نور آفتاب / ساعت عكاسي: ۷ عصر
اين هم از مجموعه عکس های پيمان هست. چه حالی ميده اين موتورهای هايسونگ پرشی.
هنوز من تو بيمارستان می چرخم. دعا کنيد که خوب بشند.

/ 0 نظر / 8 بازدید