نهضت زنان

12.jpg
عکس يک ضد نور که به نظر من زيباست. يکی دو روز پيش اينو گرفتم.

داشتم جستجو می کردم به چیز جالب بر خوردم. به نهضت انقلابی زنان افغان
مطالب جالبی می تونيد توش پيدا کنيد راجع به وضعيت زنان در افغانستان تو اين سايت پيدا کنيد. فيلم و عکس هم زياد داره.

/ 0 نظر / 7 بازدید