شب های تهران

:: عیدتون مبارک
بعد از ظهر به هوای سينما، از خونه بيرون زدم. بعد از ۱۱-۱۲ ماه وقت کردم برم سينما. با محمد قرار گذاشتيم و رفتيم. بعد از کلی ترافيک و گير کردن ديديم سينما بسته بيده. دستامون رو نمی تونستيم جمع کنيم. چون دراز تر از پاهامون شده بود. در برگشت چند تا عکس از شب تهران گرفتم. زياد جالب نشد اما اين اولی خيلی به دل خودم نشستن کرد.
:: سفر خوش بگذره.
81.jpg
اينو می گفتم
82.jpg
83.jpg

/ 1 نظر / 10 بازدید