فتوت و جوانمردی

فتوت نامه سلطاني - قرن نهم هجری

«اگر پرسند كه كلماتي كه استاد در وقت ميان بستن بر شاگرد مي خواند چند است؟ بگوي دوازده.
اگر پرسند آن دوازده كدام است؟ بگوي: اول – تو لا به دوستان خدا. دويم – تبرا از دشمنان خدا . سيم – امر به معروف. چهارم – نهي از منكر. پنجم – عدل كردن. ششم – دست ازحسد برداشتن. هفتم – شرايط فتوت (دانستن) و به جاي آوردن. هشتم – جوانمردي كردن. نهم – با پير مريد بودن. دهم – مريد را پير بودن. يازدهم – غالب را نازل بودن. دوازدهم – نازل را غالب شدن.
اگر پرسند كه بستني چند است و گشادني چند؟ بگوي دوازده چيز بستني است و چهارده چيز گشادني.
اگر پرسند كه بستني ها كدام است؟ بگوي :
اول – بستن چشم از نظر حرام و ناديدني.
دويم – بستن گوش از ناشنيدني ها.
سيم – بستن زبان از نا گفتني ها.
چهارم – بستن فكر از غير.
پنجم – بستن سينه ازحسد و كينه.
ششم – بستن دل از شك و شرك.
هفتم – بستن دست از آزار خلق و از ناگرفتني ها.
هشتم – بستن حلق از لقمه حرام و ناخوردني ها.
نهم – بستن بند فتوت از زنا و ناكردني ها.
دهم – بستن پاي از مواضع تهمت و نارفتني ها.
يازدهم – بستن خاطر از فكرهاي بيهوده.
دوازدهم – بستن راه بخل و طمع.
اگر پرسند كه گشادني ها كدام است؟ بگوي:
اول – گشادن در به روي مهمان.
دويم – گشادن بند سفره براي گرسنگان.
سيم – گشادن پيشاني براي ملاقات مردمان.
چهارم – گشادن چشم به ديدار پيران و مريدان.
پنجم – گشادن گوش به سخن استادان و عارفان.
ششم – گشادن زبان به ذكر حضرت سبحان.
هفتم – گشادن دست به شفقت و احسان.
هشتم – گشادن سينه به محبت مردمان.
نهم – گشادن دل به عشق الهي.
دهم – گشادن فكر به حقايق اشياء كماهي.
يازدهم – گشادن قدم به كارهاي خير و صواب.
دوازدهم – گشادن خاطر به نكته هاي اولوالباب.
سيزدهم – گشادن در اخلاق به نيكويي.
چهاردهم – گشادن راه سخاوت و دلجويي.

/ 8 نظر / 77 بازدید
بيتا

صادق سلام مطلبت خيلي قشنگه اگر من و ديگر دوستان و خودت به تمام بندهاي بستني‌ها و گشادنيها عمل كنيم و پايبند باشيم كه خيلي عالي مي‌شه.راستي ميلاد امام رضا مبارك باشه،من رو هم مثل ۲۰۲۰دعا كن(البته ما ۱۰۰۱۰۰ داريم كه دعامون كنه) امام رضا كمكت كنه تا ديگه از خودت و بعضي از چيزهايي كه دوست داشتي ،داشته باشي - ولي به دلايلي كه خودت مي دوني -هنوز هم با خودت كنار نيامدي و دلت رو يك دل نكردي -فرار نكني و با آرامش خيال به زندگي و كارت برسي.انشاءالله

بيتا

آقا صادق سلام صبح خورشيد آمد دفتر مشق شبم را خط زد پاك كن بيهوده است بايد اين خط ها با سرانگشت تدّبُر پاك كنم اميدوارم تو و ديگر دوستان هيچ وقت در زندگي و لحظاتشان خطوطِ خط خطي آن هم از نوع كج و معوج نداشته باشد.

***

چقدراین تحقيرها رو تحمل کنم خودت بگو . ظرفیتم تموم شده ..............

بيتا N * (ان ستاره)

سلام بر آستان پاك و حرم امن و گنبد خورشيدي امام خوبان و پاكان امام رضا.آقا صادق سلام،عيدت مبارك. هزاران بار خوشا به حالت كه لياقت تشرف به محضر پدر گرامي و فرزند عزيز امام رضا نصيبت شد.خدا از صدقه سر امام زمان زيارت با معرفت عتبات،مكه و مدينه را نصيبمان كند.تا بتوانيم با جان و روحمان معني اين شعر را بفهميم.گرد حرم دويده ام ،صفا و مروه ديده ام ،هيچ كجا براي من كرب و بلا نمي شود.خوشا به سعادتت كه تو خوب اين شعر رو درك مي كني.خيلي التماس دعا.بعضي از سه و چهار ستاره اي ها خيلي توپشان پره،من كه هيچ حقارت و توهيني در پيامها نمي بينم.حالا من و خودت و خودش نمي دونيم كه آيا واقعاً وي همان ايشان است يا خير؟؟!پس سري به آرشيو بزنه و بعضي از پيغامها را مرور كنند كه من به تازگي براي تو پيام فرستادم،تا حسابي براي مني كه متاهلم شمشير از رو ببنده!اگر واقعا هويتش حقيقي باشه كه بعيد مي‌دونم.انشاءالله باب گشوده امام موسي كاظم در اين روزها كه ولادت دردانه‌شان حضرت معصومه و امام رضاست بر روي تو و من و همه كساني كه دلهاي عاشق دارند باز و فراخ باشه و مشمول دعاي و صدقه حضرتش قرار گيريم و تصدق علينا يابن الحسن.

بيتا

سلام صادق راستي خوش بگذره؟ كجا بي خبر رفتي مي گفتي تا التماس دعا و اجناس بگيم.براي مزيد اطلاع سه ستاره ها كه فكر نكنند ما از تو خيلي بيگانه‌ايم و بدونند همديگر رو خيلي بهتر از بعضي‌ها مي شناسيم!!خيلي آبـــــــــيــــــــتـــــــــه آقا صادق.لااقل هر جا هستي آن لاين يا همان روتاري باش تا خبرهاي داغي به اطلاعت برسونيم تا بعضي ها زياد حرارتشون نره بالا و داغ بشن و بعضي از خصايصشان بروز و نمود عيني داشته باشه،چون به ضرر خودشون تموم ميشه.خيلي دعات مي كنم.

بيتا

اي ترجمان عاطفه اكنون كه بر آيينه هستي با جلوه‌اي محمدي،تجلي كرده‌اي بر تاريكخانه جانمان بتاب و بر وجود كويرمان،باران عطوفت ببار و بذرهاي احساس و عاطفه را در سرزمين وجودمان بيفشان كه سخت تشنه مهر و عطوفت رضوي‌ايم.در حصن حصين يكتاپرستي پناه ده و رقعه ولايت علوي كه همان عدالت،صداقت،هدايت و مهرورزيست را برايمان بگشا.جانهاي تشنه را از اكسير محبت سيراب كن.حرير نياز بر ضريح مهربانيت گرده زده‌ايم و سر به مهرت سپرد‌ه‌ايم و شرف حضور در بارگاهت را مي‌طلبيم تا دلهاي بي قرار و منتظر ديدار مهديت گرد حرمت به پرواز درآيند.اي هميشه مهربان ما را به آستانت و به حرم اجداد معصومت بخوان،تا دوشادوش ملائك بهشت را زمزمه كنيم و فرج آقايمان را بخواهيم.العجل يا حجت الله

***

يه احساس زخم خورده لزومی برای بستن شمشير از رو نميبينه چون معنی زخمو فهمیده .و از اينکه بيشترو بيشتر زخميش کنن ابايی نداره چون اون زخمی که نبايد می زدن زدن.

ازیتا

بقول اون شاعر معروف که میگفت ( فاک یوووووووووو)