امروز، روز من

امروز روز من بود. يک روز به ياد ماندنی. اون از صبح که به علت کسالت نتونستم برم. بعدش هم از ظهر و خلاصه امروز روز من بود. 1.gif
1380-010.jpg
نام عکس: برف پارو می کنيم! عکاس: خودم. زمان: اولين برف سال پيش. موقعيت نور: ابري، نور محيط. دوربين :hp البته بماند كه چه دوربين به درد نخور و بي كيفيتي است. اصلا سراغ اين محصول نرويد.
سحر نوشت: کلمات قوي ترين دارويي است که نوع بشر به کار برده .«روديار کيپلينگ»

خطا كردم، وفا كردي.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سمانه

عكس بدي نبود. بيشتر دقت كن 19