:: هی منتظر موندن. هی چک کردن پيامها. ثانيه شماری کردن اما ... . سوغاتی هم نخواستيم، حداقل جواب بده دلم خوش باشه. ديشب خواب ديدم دارم با ياهو آيديت می چتیتم.

/ 0 نظر / 5 بازدید