ببخشيد!

ب
سلام دوستان
بعد از مدتهای دوباره دارم ميلاگم. به عهد خودم مبنی بر نوشتن وبلاگ وفا کم کردم. ولی چکنم که دست و مغز قاصر از انجام وظيفه بود، درست کار.
زين پس سعی بر آن دارم که بر لاگيدنم بيافزايم. باشد که موجب عبرت خودم و بقيه اهالی
On-lineستان شود.

On-Lineباشيد.

/ 0 نظر / 12 بازدید