متروعکس

چند وقت پيش رفته بودم شهرری برای مراسم تختی. برگشتن با مترو برگشتم که خوب يه مجموعه عکس هم گرفتم. از نکات جالش اين بود که از شهر ری تا ميرداماد ۵۰ تومان پرداخت کردم و از ميرداماد تا ونک ۲۰۰ چوق!

:: این ویروس جدیده چیکار کرده. (مطلب رسانه های استکبارجهانی در این رابطه!!!) کلی از سایت ها رو هوا کرده. از جمله ایسنا b.gif و IRIB. سایت ما هم یه نیم ساعتی قلقلک داد. اما دوباره راه افتادیم.

::واما متروعکس

metro000.jpg
از این عکس خیلی خوشم اومد.
metro01.jpg

metro02.jpg

metro03.jpg

metro04.jpg

metro05.jpg

metro06.jpg

metro07.jpg

/ 3 نظر / 6 بازدید
amer

سلام/وقتی که می گويی که از شهر ری به سمت تهران می آمدم انهم با مترو بی اختيار ياد نظريه حاشيه عليه متن مشيل فکو می افتم . /.و البته برو بچه های دخمه .که حتما می شناسيشان؟ . روزگاری شهر ری متن بود و تهران يکی از دهکدهای شهر ری .اما مدرنيته تهران را متن کرد و شهر ری حاشيه شد . و بچه های حاشيه تهران عصيانگر از هميشه عليه متن شوريدند . قصه سعيد را به خاطر داری که در خيابان بهشت تا سر سرای بهشت رفت ! صادق جان تهران متن در جنگ با حاشيه ها مطمئنا کم می آورد . شايد بپرسی چرا ؟ بچه های نازی آباد ـ خيابان ستاره و مجتمع آموزشی شريعتی با آن شمشادهای بلندش در حد فاصل اين جنگ هستند .می توانی از آنها بپرسی./ یا علی مددی

مهسا

اون عکس پله برقی از همه قشنگتر شده. موفق باشی