رهاشده در ناکجا آباد کار

100.jpg
ديونه دارم ميشم. ازبس که کار ريزوندن رو سرم. هرجا می رم يه جوری نگاهم می کنند که انگار بايد يه کاری بهشون تحويل می دادم که ندادم. يه سری چيزايی که واقعا به من مربوط نيست از من می خوان. حالا.

:: يه پيام خوب مربوط به یادداشت داستان تکراری
نويسنده: *** چهارشنبه، 4 دى 1381، ساعت 12:11
به خانمها برميخوره؟!!! بايد بگم برای اين دسته ازخانمها متاسم.چون حقه ديگه مگه نه؟ حق رو هم اگه بجانياری ظلمه. من به عنوان یه زن فکر ميکنم اگه مردم درسرش همچين چیزی بگذره يعنی من براش کافی نبودم يعنی همه احساس وعاطفه من درنظرش هيچه.يعنی بدنبال يه چيزديگه ست که درمن پيدانکرده .
حالا يه سوال تو که انقدر اعتقادی ميگی حقمونه .ميتونيم ميکنيم . هدف از ازدواج باهمون ديدی که توبهش نگاه ميکنی چيه؟ مگه نه اينکه خودش گفته هدف رسيدن به آرامشه . پس آرامش ازدست رفته يک زن وضربه روحی عظيمی که بهش وارد ميشه تو منطق ما ؛مايی که ميخوايم همه چيزمون روی اصولی باشه که اون مهر تاييدروش بزنه چه تفسيری داره؟ اون زنی که مردش براش همه چيزشه تکيه گاهشه ودر حد مرگ دوستش داره حالا ميبينه که مردش ميتونه و می کنه وتازه پیش قدمم میشه. کاش اونقدر هدفامون والا باشه که توزندگيمون «حق» کسی رو ضايع نکنيم که بهمون بگن «ظلم»کردی. کاش قبل ازاينکه اعتراض ميکردی چرا زنها بهشون برميخوره ؛اعتراض ميکردی که زنها مردهاشون رو ضعيف نکنن (چيزی که الان تو جامعه ما داره باب ميشه ) که بامردان ضعيف جامعه ضعيفی خواهيم داشت. کسی جلوی شمارو نگرفته ۴ تااصلی بجای ۲تابه اندازه يه دور تسبيح علی البدل ؛ چون حقه. یه ذره به سوالم فکر کن عاطفه یه زن سرمايه وجوديشه وبايد به پای مردی ريخته بشه که آرامش زنشو تامين ميکنه . اميدوارم با وجود ۶ تا زن توی کارهاتم موفق باشی. خداحافظ


/ 1 نظر / 8 بازدید
بيتا

صادق من نمي دونم تو مطلبي راجع به تعدد زوجات نوشتي و آيا آن مطلب نظرات تو در حالت آرامش و بدون هيچ تشويشي بوده و بر تو چه گذشته كه مطلب را نوشتي.ولي به نظر من تو از آنهايي نيستي كه سراغ تعدد و كثرت و ... بري!درسته ديگه؟پس نگذار با پيامها و دلتنگي‌هايشان نگرانت كنند كه تو خيلي حيفي اگر كسي بخواهد تو رو ناراحت كنه،خواهرت كه اين اجازه‌ را به هيچ احدي- حتي آنهايي كه فكر مي كنند سه ستاره هستند-نمي دهد.در پناه حق به خواستهايت برسي