ميدان آزادی

تابستان، سر پروژه فيلمی که داشتم يه سری عکاسی از ميدان آزادی کردم که چندتاشو اينجا می ذارم. ديگه اگه کيفيتش پايينه ببخشيد.
azadi00.jpg

azadi01.jpg

azadi02.jpg

:: .... .

/ 1 نظر / 9 بازدید
***

۱۵ و ۱۶و ۱۷ بهمن ۱۳۷۹ چيزی رو يادت نمياره ؟